Landeninfo

Onder landeninfo hebben wij informatie gezet over alle landen die wij bezocht hebben. Wat vinden wij nou leuk in een land? Hoe is het gesteld met eten, hygiëne en veiligheid? En wat vinden wij praktische informatie? Hoe is het gesteld met de bereisbaarheid met kinderen?

Volledig partijdig en bevooroordeeld dus. En dat alles aangevuld met stijnenellens volslagen willekeurige beoordelingssysteem:
♥ = niet voor herhaling vatbaar
♥♥ = leuk hoor, maar wij hoeven het niet nog een keer te doen/te zien
♥♥♥ = mooi man, hier worden wij best gelukkig van
♥♥♥♥ = helemaal leuk, niets meer aan doen
♥♥♥♥♥ = absoluut geweldig, we willen nu onze koffers pakken en hier gaan wonen

Wij hopen dat jullie er wat aan hebben! En zo niet, dan toch.