Japan april 2023 – Tohoku, Osaka, Kyoto en Tokyo

De route:

 • Osaka
 • Kyoto
 • Shinkansen naar Koriyama – ophalen huurauto
 • Aizu Wakamatsu
 • Zao onsen
 • Yamadera – Hoshuyama Risshaku tempel
 • Nyoto onsen – Kakunodate
 • Aomori
 • Historic Site Osarizawa Mine en Appikogen
 • Tōno
 • Hiraizumi – Spring Fujiwara festival
 • Koriyama – inleveren huurauto en shinkansen naar Tokyo
 • Tokyo

Osaka en Kyoto

Aizu Wakamatsu, Zao Onsen, Yamadera en Nyuto onsen

Aomori

Tōno, Historic Site Osarizawa Mine en Appikogen

Hiraizumi – Spring Fujiwara Festival

Tokyo